FATTIGDOMSMINSKNING

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Investeringar för fler arbetstillfällen med schyssta villkor

Nya arbetstillfällen bygger vägar ut ur fattigdom. Med ILO:s kärnkonventioner som riktmärke arbetar Swedfund aktivt för förbättrade arbetsvillkor.

Hållbar energiutveckling i fattiga länder

Tillgång till hållbara el- och energitjänster för alla är viktigt – både ur klimatsynpunkt och för en inkluderande och rättvis ekonomisk tillväxt.

Skatt i rätt land avgörande för samhällsutveckling

Med ökat fokus på skattefrågan arbetar Swedfund för att skatteintäkterna ska hamna i de länder där portföljbolagen bedriver sin verksamhet.

Med sikte på framtiden

Jobbskapande är en förutsättning för inkluderande tillväxt. Klimatförändringar, demografiska förändringar och digitalisering är några av de viktiga frågor som påverkar Swedfunds verksamhetsländer.

Läs mer

MÄNNISKOR SOM GÖR SKILLNAD

Över 100 000 personer arbetar i Swedfunds portföljbolag. Möt tre av dem.

Utveckling av sjukvården i Östafrika

Under dryga 30 år har AAR Healthcare utvecklats till en av Östafrikas största privata vårdgivare med 39 moderna vårdcentraler.

Hållbara finansiella lösningar i Asien

Brist på infrastruktur för banktjänster gör det svårt för människor i Asien och Afrika att spara och säkert sköta sina betalningar.

Satsning på jämställdhet i Kenya

Det finns starka samband mellan ökad jämställdhet, minskad fattigdom och samhällsutveckling.

Fler kvinnliga chefer och jämställdhet tack vare Women4Growth

Ökat kvinnofokus på arbetsmarknaden skapar tillväxt och hållbar samhällsutveckling, menar Sofia Falk, Wiminvests grundare. I samarbete med Swedfund har hon utvecklat talangprogrammet Women4Growth.

Läs mer

UTVECKLINGSRESULTAT

För att vara säkra på att vi arbetar på rätt sätt mäter vi vår verksamhet.

Närmare 1 miljon människor fick vård

Swedfund har i dag sex investeringar i hälsovårdssektorn.

Korruption hämmar hållbar utveckling

88 procent av Swedfunds portföljbolag har en antikorruptionspolicy.

112 000 anställda i Swedfunds bolag

För varje jobb som Swedfund skapar genereras sju till 25 nya jobb.

Så bidrar Swedfund till de globala målen för hållbar utveckling

Under 2015 enades världens ledare om 17 nya mål för hållbar utveckling. De globala målen måste nu omsättas i handling.

Läs mer

rapport

Ladda ner Swedfunds integrerade redovisning 2015 i fullständigt format

Hämta PDF

Vår verksamhet

mission

Uppdrag
På uppdrag av regeringen är Swedfund Sveriges utvecklingsfinansiär för investeringar i fattiga länder. Bolaget grundades 1979 och är statligt ägt. Under 2014 tog Finansdepartementet över ägaransvaret. Från januari 2015 förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet.

 

history

Historia
Swedfund grundades 1979 och har sedan starten investerat 6 miljarder kronor i 268 företag och fonder på marknader som Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Baltikum. I slutet av 2015 hade Swedfund 63 investeringar i företag och i fonder i 27 länder, varav mer än hälften i Afrika.

 

target

Mål
Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partner ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljö- mässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Läs mer

Vill du få vårt nyhetsbrev?

E-postadress


Pin It on Pinterest